POLISH PARA Buraczewski, Janusz

John Robertson

Administrator
Staff member
  • SURNAME
Buraczewski
  • FORENAME
Janusz
  • UNIT
Medical Company
  • RANK
Porucznik (Lieutenant)
  • NUMBER
  • AWARD
Krzyz Walecznych
  • PLACE
Arnhem 1944
  • ADDITIONAL INFORMATION
 
Top