POLISH PARA Buraczewski, Szczepan

John Robertson

Administrator
Staff member
  • SURNAME
Buraczewski
  • FORENAME
Szczepan
  • UNIT
2 Parachute Bn
  • RANK
Kapral (Corporal)
  • NUMBER
  • AWARD
Krzyz Walecznych
  • PLACE
Arnhem 1944
  • ADDITIONAL INFORMATION
 
Top